XVII Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne
„Diagnostyka obrazowa w ortopedii”

„A jednak Wdzydze” w Gniewinie

14-16 listopada 2019 r.

PATRONAT HONOROWY
prof. Adam Greenspan


PATRONAT NAUKOWY
Prezes elekt PTOiTr. prof. dr hab. n med. Tomasz Mazurek – GUMeD
Prezes PLTR prof. dr hab. med. Andrzej Cieszanowski
Dear Members of the Organizing Committee, dear participants of this conference, Ladies and Gentlemen!

I am greatly honored for granting me a privilege to be an Honorary Patron of this reputable conference, entitled Diagnostic Imaging in Orthopaedics. This award means to me a lot, particularly because twelve years ago, in 2007, I was one of the invited speakers of this now well-established and respected conference, held at that time in Wdzydze Kiszewskie. Traditionally held every year in November, this Symposium made a mark as being one of the most prominent meetings of the radiologists and orthopaedic surgeons, devoted to the most current trends in the diagnosis and treatment of musculo-skeletal abnormalities. The speakers include eminent Polish radiologists and orthopaedic surgeons, well known for their expertise in the field of musculo-skeletal diseases.
I would like to wish all of you a very fruitful and successful deliberations!


Adam Greenspan, M.D., Med. Sc. D., F.A.C.R.
Professor of Radiology and Orthopaedic Surgery
University of California, Davis School of Medicine
Sacramento, California, USA.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Czyli drodzy przyjaciele Radiolodzy, Ortopedzi

Z ogromna radością chcielibyśmy wspólnie z Państwem podtrzymać niezwykłą współpracę ortopedyczno-radiologiczną, którą w tak fenomenalny sposób zapoczątkowali wyśmienici dwaj specjaliści dr Marek Krzemiński i dr Jan Świątkowski.
Z ich poparciem i „błogosławieństwem” pragniemy wznowić te, jakże niezwykłe spotkania interdyscyplinarne. Kto bywał , a jest nas „Wdzydzaków” niemało, to wie jak wyśmienite dyskusje nad przypadkami „z życia wziętymi” wiedliśmy godzinami we wspaniałej, przyjacielskiej atmosferze. Wielu z nas pamięta jak, na niezwykle wysokim poziomie, wystąpienia kolegów radiologów i ortopedów były przyczynkiem do rozpoczęcia dyskusji nad ważnymi problemami medycyny narządu ruchu.
Współpraca lekarzy zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń narządu ruchu jest jedynym sposobem na skuteczną pomoc naszym pacjentom.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii i Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie „ A jednak Wdzydze” , które odbędzie się tradycyjnie w listopadzie. Wychodząc naprzeciw państwa uwagom zmieniliśmy jedynie miejsce naszych obrad na Gniewino (k. Wejherowa) i spotykamy się wszyscy w dniach 14-16 listopada 2019r . w Hotelu Mistral Sport.
Program naukowy skupi się na zaproponowanych przez państwa tematach
1. Zmiany guzopodobne i guzy łagodne
2. Obluzowania i ubytki w alloplastykach
3. Uszkodzenia i chirurgia nerwów obwodowych
4. Przeoczone złamania-czyja wina
5. Varia

Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy, i Ci co bywali i Ci co chcieliby bywać i dyskutować w takim świetnym gronie lekarzy z całej Polski. Czekamy na państwa doniesienia i przypadki, a będziemy je analizować mając na uwadze najważniejsze postępy w obrazowaniu i leczeniu układu mięśniowo-szkieletowego.
Jest to doskonała okazja, aby rozpocząć kolejny etap tak niezwykłej współpracy, która owocuje i korzyścią dla pacjentów i przyjaźniami w naszym gronie.
Dziękujemy doktorowi Markowi Krzemińskiemu i Janowi Świątkowskiemu, że ich przyjaźń stworzyła tak wspaniałe konferencje.

Czekamy na Państwa

dr Krzysztof Klawonn
dr Mariusz Kamieniecki
dr n. med. Joanna Niemunis- Sawicka14-16 listopada 2019 r.

Hotel Mistral Sport
ul. Sportowa 5, 84-250 GniewinoPATRONAT HONOROWYprof. Adam GreenspanPATRONAT NAUKOWYPrezes PLTR
prof. dr hab. med. Andrzej CieszanowskiPrezes PTOiTr
prof. dr hab. med. Leszek RomanowskiPrezes elekt PTOiTr
prof. dr hab. n med. Tomasz Mazurek – GUMeDPATRONAT


Oddział Pomorski
Prezes dr n. med.
Wiktor SzandorowskiKOMITET ORGANIZACYJNY


PLTR Sekcja Diagnostyki Narządu Ruchu:


dr n. med. Joanna Niemunis Sawicka


dr Grzegorz SzczypiórPTOiT oddział Pomorski:


dr Krzysztof Klawonn


dr Kamieniecki Mariusz


dr Daniel Jaglarz,


dr A. GródźKOMITET NAUKOWY


ORTOPEDIA

prof. dr hab. n. med. T. Mazurek - Gdańsk

prof. dr hab. n. med. L. Romanowski - Poznań

prof. dr hab. n. med. J. Czubak - Otwock

prof. dr hab. n. med. D. Kotrych - Szczecin

dr W. Szandorowski - Gdańsk

dr n med. J. Markuszewski - Poznań

dr n Jackowiak - Toruń

dr K. Klawonn - Wejherowo

dr n med. P. Skowronek - Kraków

prof. dr hab. n med. J. Kowalczewski - Otwock

prof. dr hab. n med. M. Kołbana - Szczecin

dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski - Lublin


Radiologia

dr n. med. J. Niemunis Sawicka - Gdańsk

dr n. med. J. Świątkowski - Warszawa

dr n. med. K. Błasińska - Warszawa

dr n. med. P. Palczewski - Warszawa

Opłaty należy wpłacać na konto:

Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

Dokonanie opłaty rejestracyjnej zapewnia:

Dostęp do wszystkich sesji, wykładów
Materiały konferencyjne: identyfikator, program
Przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy

Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji złożonej do dnia 16.10.2019 zostanie zwrócone 100% opłat.Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej podczas REJESTRACJI
Zdjęcia

Partnerzy

W sprawach udziału w Kongresie w charakterze Sponsorów prosimy o kontakt:
Jacek Wachowski
tel. +48 606 731 369
e-mail: jacek.wachowski@med-media.pl

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

dr n.med. Joanna Niemunis-Sawicka

V-ce Przewodnicząca Sekcji Radiologii Narządu Ruchu
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
II Zakład Radiologii

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Jacek Wachowski

+48 606 731 369

jacek.wachowski@med-media.pl