XVII Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne
„Diagnostyka obrazowa w ortopedii”

„A jednak Wdzydze” w Gniewinie

14-16 listopada 2019 r.

PATRONAT HONOROWY
prof. Adam Greenspan


PATRONAT NAUKOWY
Prezes elekt PTOiTr. prof. dr hab. n med. Tomasz Mazurek – GUMeD
Prezes PLTR prof. dr hab. med. Andrzej Cieszanowski
Dear Members of the Organizing Committee, dear participants of this conference, Ladies and Gentlemen!

I am greatly honored for granting me a privilege to be an Honorary Patron of this reputable conference, entitled Diagnostic Imaging in Orthopaedics. This award means to me a lot, particularly because twelve years ago, in 2007, I was one of the invited speakers of this now well-established and respected conference, held at that time in Wdzydze Kiszewskie. Traditionally held every year in November, this Symposium made a mark as being one of the most prominent meetings of the radiologists and orthopaedic surgeons, devoted to the most current trends in the diagnosis and treatment of musculo-skeletal abnormalities. The speakers include eminent Polish radiologists and orthopaedic surgeons, well known for their expertise in the field of musculo-skeletal diseases.
I would like to wish all of you a very fruitful and successful deliberations!


Adam Greenspan, M.D., Med. Sc. D., F.A.C.R.
Professor of Radiology and Orthopaedic Surgery
University of California, Davis School of Medicine
Sacramento, California, USA.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Czyli drodzy przyjaciele Radiolodzy, Ortopedzi

Z ogromna radością chcielibyśmy wspólnie z Państwem podtrzymać niezwykłą współpracę ortopedyczno-radiologiczną, którą w tak fenomenalny sposób zapoczątkowali wyśmienici dwaj specjaliści dr Marek Krzemiński i dr Jan Świątkowski.
Z ich poparciem i „błogosławieństwem” pragniemy wznowić te, jakże niezwykłe spotkania interdyscyplinarne. Kto bywał , a jest nas „Wdzydzaków” niemało, to wie jak wyśmienite dyskusje nad przypadkami „z życia wziętymi” wiedliśmy godzinami we wspaniałej, przyjacielskiej atmosferze. Wielu z nas pamięta jak, na niezwykle wysokim poziomie, wystąpienia kolegów radiologów i ortopedów były przyczynkiem do rozpoczęcia dyskusji nad ważnymi problemami medycyny narządu ruchu.
Współpraca lekarzy zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń narządu ruchu jest jedynym sposobem na skuteczną pomoc naszym pacjentom.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii i Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie „ A jednak Wdzydze” , które odbędzie się tradycyjnie w listopadzie. Wychodząc naprzeciw państwa uwagom zmieniliśmy jedynie miejsce naszych obrad na Gniewino (k. Wejherowa) i spotykamy się wszyscy w dniach 14-16 listopada 2019r . w Hotelu Mistral Sport.
Program naukowy skupi się na zaproponowanych przez państwa tematach
1. Zmiany guzopodobne i guzy łagodne
2. Obluzowania i ubytki w alloplastykach
3. Uszkodzenia i chirurgia nerwów obwodowych
4. Przeoczone złamania-czyja wina
5. Varia

Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy, i Ci co bywali i Ci co chcieliby bywać i dyskutować w takim świetnym gronie lekarzy z całej Polski. Czekamy na państwa doniesienia i przypadki, a będziemy je analizować mając na uwadze najważniejsze postępy w obrazowaniu i leczeniu układu mięśniowo-szkieletowego.
Jest to doskonała okazja, aby rozpocząć kolejny etap tak niezwykłej współpracy, która owocuje i korzyścią dla pacjentów i przyjaźniami w naszym gronie.
Dziękujemy doktorowi Markowi Krzemińskiemu i Janowi Świątkowskiemu, że ich przyjaźń stworzyła tak wspaniałe konferencje.

Czekamy na Państwa

dr Krzysztof Klawonn
dr Mariusz Kamieniecki
dr n. med. Joanna Niemunis- Sawicka14-16 listopada 2019 r.

Hotel Mistral Sport
ul. Sportowa 5, 84-250 GniewinoPATRONAT HONOROWYprof. Adam GreenspanPATRONAT NAUKOWYPrezes PLTR
prof. dr hab. med. Andrzej CieszanowskiPrezes PTOiTr
prof. dr hab. med. Leszek RomanowskiPrezes elekt PTOiTr
prof. dr hab. n med. Tomasz Mazurek – GUMeDPATRONAT


Oddział Pomorski
Prezes dr n. med.
Wiktor SzandorowskiKOMITET ORGANIZACYJNY


PLTR Sekcja Diagnostyki Narządu Ruchu:


dr n. med. Joanna Niemunis Sawicka


dr Grzegorz SzczypiórPTOiT oddział Pomorski:


dr Krzysztof Klawonn


dr Kamieniecki Mariusz


dr Daniel Jaglarz,


dr A. GródźKOMITET NAUKOWY


ORTOPEDIA

prof. dr hab. n. med. T. Mazurek - Gdańsk

prof. dr hab. n. med. L. Romanowski - Poznań

prof. dr hab. n. med. J. Czubak - Otwock

prof. dr hab. n. med. D. Kotrych - Szczecin

dr W. Szandorowski - Gdańsk

dr n med. J. Markuszewski - Poznań

dr n Jackowiak - Toruń

dr K. Klawonn - Wejherowo

dr n med. P. Skowronek - Kraków

prof. dr hab. n med. J. Kowalczewski - Otwock

prof. dr hab. n med. M. Kołbana - Szczecin

dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski - Lublin


Radiologia

dr n. med. J. Niemunis Sawicka - Gdańsk

dr n. med. J. Świątkowski - Warszawa

dr n. med. K. Błasińska - Warszawa

dr n. med. P. Palczewski - Warszawa

Opłaty należy wpłacać na konto:

Med-Media Materna, Materna Spółka Jawna
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
Nr rachunku bankowego: 80 1090 2590 0000 0001 2396 5915

Dokonanie opłaty rejestracyjnej zapewnia:

Dostęp do wszystkich sesji, wykładów
Materiały konferencyjne: identyfikator, program
Przerwy kawowe, obiadowe, ew. lunchboxy

Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji złożonej do dnia 16.10.2019 zostanie zwrócone 100% opłat.Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej podczas REJESTRACJI

Program


17:00 Rejestracja uczestników

08.45-09.00 Rozpoczęcie konferencji
09.00-10.40 Guzy łagodne i zmiany guzopodobne i onkoortopedia. (prof. D. Kotrych, dr M. Jackowiak, dr P. Palczewski)

09.00-09.20 Czy każda zmiana śródkostna wymaga weryfikacji histologicznej? - Maciej Jackowiak
09.20-09.40 Aspekty diagnostyczno-terapeutyczne w leczeniu rewizyjnym i onkologicznym narządu ruchu. Daniel Kotrych
09.40-10.00 Termoablacja i nawigacja 3D w leczeniu guzów kości. Szymon Wałejko, Tomasz Mazurek
10.00-10.10 Kostniak kostninowy w nietypowych lokalizacjach: problemy diagnostyczne i kliniczne. Jan Świątkowski, Piotr Palczewski, Krzysztof Piłat, Hanna Kocoń
10.10-10.20 Mięsak Ewinga - problemy diagnostyczne z punktu widzenia radiologa. Joanna Świętoń, Dominik Świętoń, Małgorzata Krawczyk, Ewa Bień
10.20-10.30 Computed tomography guided core needle biopsy (CT-CNB) in the diagnosis of skeletal lesions - an one year experience in the largest Swedish tertiary referral. Pawel Szaro, Andrew Wong, Elena Blain, Peter Kovac
10.30-10.40 Are there typical features of atypical aneurysmal bone cysts? Pawel Szaro, Hanna Fogel, Peter Kovac

10.40-12.00 Powikłania w alloplastykach pierwotnych i wtórnych stawu kolanowego. (dr P. Skowronek, dr W. Szandorowski, dr J. Niemunis-Sawicka)

10.40-11.00 Diagnostyka obrazowa po endoprotezolpastyce stawu kolanowego. Paweł Skowronek
11.00-11.20 Wskazania do rewizji TKA. Wiktor Szandorowski
11.20-11.40 Obrazowanie endoprotez stawów kolanowych i biodrowych w TK i MRI - zalety i ograniczenia. Joanna Niemunis-Sawicka
11.40-11.50 Powikłania w totalnej alloplastyce stawu kolanowego -co możemy zrobić lepiej. Daniel Jaglarz, Krzysztof Klawonn
11.50-12.00 Opis badania Rtg po alloplastyce stawu kolanowego. Joanna Świętoń Joanna Niemunis- Sawicka Izabela Rachwał-Czyżewicz

12.00-12.30 przerwa kawowa
12.30-14.00 Uszkodzenia nerwów obwodowych (prof. T. Mazurek, dr L. Rzepecka-Wejs)

12.30-12.50 Chirurgia nerwów obwodowych, sposoby zaopatrywania. Filip Dąbrowski, Tomasz Mazurek
12.50-13.00 Stare i świeże urazy nerwów w badaniu ultrasonograficznym. Ludomira Rzepecka-Wejs
13.00-13.20 Rekonstrukcja nerwu kulszowego-opis przypadku. Tomasz Mazurek. Filip Dąbrowski, Zuzanna Duda
13.20-13.30 Ganglion nerwu piszczelowego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Barbara Igielska-Bela, Ludomira Rzepecka-Wejs

13.30-14.00 I sesja przypadków klinicznych nasze sukcesy, wtopy i potknięcia”- festiwal przypadków (dr J. Świątkowski, dr M. Krzemiński, dr G. Szczypiór)

Sesja przypadków przywiezionych przez kolegów czyli krótki wyjazdowy kominek ortopedyczno-radiologiczny

14.00-15.00 Obiad
15.00-16.30 Ortopedia dziecięca i urazowa „Pominięte złamania”- kto winien (prof. Ł. Matuszewski, prof. M. Kołban, dr K. Klawonn)

15.00-15.20 Diagnostyka złamań stawu łokciowego u dzieci - jak uniknąć powikłań. Łukasz Matuszewski
15.20-15.40 Leczenie koślawości kolan za pomocą asymetrycznego zablokowania chrząstek wzrostowych. Maciej Kołban
15.40-15.55 Przeoczenia w symptomatologii kostnej. Janusz Dębski, Krzysztof Dębski
15.55-16.05 Złamania kości kończyny górnej u dzieci. Agnieszka Jankowska, Mariola Rutkowska
16.05-16.15 Rola poduszeczek tłuszczowych w diagnostyce złamań kości kończyny górnej. Szymon Piaskowski, Krzysztof Klawonn
16.15-16.30 Analiza przypadków typowych z zastosowaniem możliwości radiografii cyfrowej. Krzysztof Klawonn, Krzysztof Dębski , Janusz Dębski

16.30-16.45 przerwa kawowa
16.45-18.00 Uszkodzenia mniejszych stawów – czy tylko „młotek i wiertarka” w ortopedii - możliwości diagnostyki i naprawy. (dr A. Warzocha, dr M. Kujawa )

16.45-17.10 Strategia postępowania operacyjnego w stopie szpotawej. Andrzej Warzocha. Prezentacja przypadku klinicznego. Michał Ossowski
17.10-17.30 Zastosowanie implantu Calcanail we wtórnej artrodezie podskokowej. Andrzej Warzocha
17.30-17.45 Ból spojenia łonowego w ciąży i nie tylko. Mariusz Kujawa
17.45-18.00 Dawne techniki operacyjne w nowym wydaniu - czyli artrodeza stawu krzyżowo - biodrowego implantami ISAF oraz zabieg naprawczy zespolenia obustronnej kręgoszczeliny wg BUCK'A z wykorzystaniem technologii śródoperacyjnej nawigacji 3-D. Marek Rocławski, Rafał Pankowski, Tomasz Mazurek
18.00-18.15 Osteitis condensans ilii (zagęszczające zwyrodnienie kości biodrowej) Oleg Nowak, Jakub Zakrzewski, Jan Świątkowski

18.00-19.00 II sesja przypadków klinicznych nasze sukcesy, wtopy i potknięcia”- festiwal przypadków (dr J. Świątkowski, dr M. Krzemiński, dr G. Szczypiór)

Sesja przypadków przywiezionych przez kolegów czyli krótki wyjazdowy kominek ortopedyczno-radiologiczny


09.00-11.00 Choroby rzadkie, czy aby na pewno rzadkie?: zapalenia, artropatie, reumoortopedia, neuroortopedia (prof. L. Romanowski, dr K. Błasińska, dr J. Wierzba )

09.00-09.20 Możliwości obrazowania nerwów. Leszek Romanowski
09.20-09.40 Kiedy genetyk dzwoni do ortopedy i vv. Joanna Wierzba
09.40-10.00 Zmiany zapalne stawów mostkowo-obojczykowych. Katarzyna Błasińska
10.00-10.15 Artropatia hemofilowa. Joanna Niemunis Sawicka
10.15-10.30 Dystrofia mięśniowa Duchenne’a- leczenie przykurczów i złamań. Konsensus rehabilitacyjno-ortopedyczny. Agnieszka Sobierajska-Rek, Joanna Jabłońska-Brudło
10.30-10.45 SAPHO/CRMO u dorosłych – problemy diagnostyczne. Piotr Palczewski, Krzysztof Piłat, Jan Świątkowski
10.45-11.00 Rodzina z dysplazją przynasadową Schmida – omówienie obrazu radiologicznego i zastosowanego leczenia. Marta Byrdy-Daca, Radosław Górski, Piotr Palczewski, Jan Świątkowski, Sławomir Żarek
11.00-11.15 Osteoradionekroza. Krzysztof Piłat, Piotr Palczewski, Jan Świątkowski, Paweł Łęgosz

11.15-11.30 przerwa kawowa
11.30-13.00 Diagnostyka i zaopatrywanie ubytków kostnych w alloplastyce stawów i chirugia kręgosłupa (prof. J. Czubak, prof. J. Markuszewski, dr J. Świątkowski)

11.30-11.50 Ocena radiologiczna ubytków kostnych miednicy w następstwie obluzowania panewki. Jacek Markuszewski
11.50-12.05 Obluzowania i ubytki w alloplastykach na wybranych przykładach. Iwona Lis Piwowarczyk, Marta Pawłowska
12.05-12.20 Asymetria wkładki polietylenowej- czy szukać czegoś więcej. Krzysztof Klawonn
12.20-12.35 Ubytki kostne w obrębie kości udowej w alloplastyce rewizyjnej stawu biodrowego- diagnostyka i sposoby zaopatrzenia. Jan Nyckowski, Wiktor Szandorowski
12.35-13.00 Nowoczesne leczenie złamań kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w oparciu o EBM oraz doświadczenie Kliniki Ortopedii GUMed i Oddziału Neurochirurgii Szpitala Copernicus (AO Spine Center). Marek Rocławski, Rafał Pankowski, Tomasz Mazurek, Stanisław Adamski, Wojciech Wasilewski, Wojciech Kloc

13.00-13.30 III sesja przypadków klinicznych nasze sukcesy, wtopy i potknięcia”- festiwal przypadków (dr J. Świątkowski, dr M. Krzemiński, dr G. Szczypiór)

Sesja przypadków przywiezionych przez kolegów czyli krótki wyjazdowy kominek ortopedyczno-radiologiczny

13.30 Podsumowanie sympozjum

15 listopada 2019

20:00-23:00 kolacja dla uczestników w restauracji Hotelu Mistral (koszt kolacji 150 zł)

StreszczeniaTematyka prac:

1. Zmiany guzopodobne i guzy łagodne
2. Obluzowania i ubytki w alloplastykach
3. Uszkodzenia i chirurgia nerwów obwodowych
4. Przeoczone złamania-czyja wina

Termin nadsyłania prac upłynął 31 październik 2019

Rejestracja

Partnerzy

W sprawach udziału w Kongresie w charakterze Sponsorów prosimy o kontakt:
Jacek Wachowski
tel. +48 606 731 369
e-mail: jacek.wachowski@med-media.pl

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

dr n.med. Joanna Niemunis-Sawicka

V-ce Przewodnicząca Sekcji Radiologii Narządu Ruchu
Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
II Zakład Radiologii

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Jacek Wachowski

+48 606 731 369

jacek.wachowski@med-media.pl